vvSellingen

Dennenweg 2b, 9551 VJ SELLINGEN, 0599-32 24 92

Extra leden vergadering ivm benoeming bestuursleden

Voetbalvereniging Sellingen
Secr. A. Tammenga
Veltkeweg 6
9551 CH Sellingen
Tel.: 0599-858195Sellingen,

09-04-2019

Aan de leden,
Namens het bestuur van de voetbalvereniging Sellingen nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van een extra ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 6 mei 2019 in het clubgebouw aan de Dennenweg in Sellingen, aanvang 19.30 uur. Gezien de belangrijkheid van deze vergadering verzoek ik u deze avond aanwezig te willen zijn.

H.W.H. Scheper, voorzitter

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Bestuursverkiezing.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 3: Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster (statuten: art. 12, lid 5). Dhr A. Santing is per direct gestopt met zijn functie als bestuurslid. Gelet op het voorgaande zijn er twee vacatures niet ingevuld. Behalve door het bestuur worden bestuursleden kandidaat gesteld door ten minste twee leden. Dhr F. Pilon en E. Wegman hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om de heren Dhr F. Pilon en E. Wegman  te benoemen als bestuurslid.   Verzocht wordt om de namen van de eventuele tegenkandidaten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris in te dienen. A. Tammenga, secretaris

Vacature hoofdtrainer

Hoofdtrainer vv SellingenSeizoen 2019/2020De voetbalvereniging Sellingen, momenteel uitkomend in de 4e klasse van het zondagvoetbal, is met ingang van het seizoen 2019/2020 op zoek naar een enthousiaste hoofdtrainer.De hoofdtrainer zal de trainingen van de A selectie op de dinsdag- en vrijdagavond verzorgen en het 1e elftal coachen op zondag. De te benoemen trainer is in het bezit van het vereiste diploma en is in staat en bereid om de jonge groep spelers beter te maken en het team verder te ontwikkelen. De vv Sellingen beschikt over zeer goede trainingsfaciliteiten (grasveld en gravelveld voorzien van een lichtinstallatie) en tevens is het hoofdveld voorzien van een wedstrijdverlichting. Heeft u vragen neem dan bij voorkeur per email contact met ons op: arne.tammenga@outlook.com (tel. 06 41 27 59 41)Sollicitatie met CV kunnen zowel schriftelijk als per email tot 1 mei 2019 worden verzonden aan:vv Sellingen, p/a Veltkeweg 6, 9551 CH SELLINGENemailadres: arne.tammenga@outlook.com 

Programma           

Programma woensdag 8 mei 2019
Sellingen JO15 – Onstwedder Boys JO15-1, aanvang 19.00 uur

Programma vrijdag 10 mei 2019
Sellingen dames 7 tegen 7 in Buinen. Eerste wedstrijd om 19.30 uur Vertrek 18.00 uur

Programma zaterdag 11 mei 2019
Sellingen zaterdag – Onstwedder Boys 3, aanvang 14.00 uur
Sellingen JO15 – Westerwolde JO15-1, aanvang 10.00 uur
Sellingen JO13 – SVBO JO13-2, aanvang 10.00 uur
Sellingen JO11 – CEC JO11-1, aanvang 8.45 uur
Sellingen JO9 – MOVV JO9-1, aanvang 9.00 uur

Programma zondag 12 mei 2019
SPW 1 – Sellingen 1, aanvang 14.00 uur vertrek 12.30 uur
Sellingen 2 – Muntendam 5, aanvang 10.00 uur
Sellingen 3 is vrij

Programma donderdag 16 mei 2019
Sellingen 3 – EHS ’85 3, aanvang 19.15 uur

Zaterdag 11 mei 2019 wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden van 13.00 tot 15.30 uur op het terrein rondom het complex.

Denkt een ieder aan het inleveren van de lijst voor de worstenactie. In verband met de verdere voor bereiding moet dit uiterlijk 12 mei 2019 gebeuren
.

Sponsor Club


vvSellingen is bezig om een sponsorclub op te zetten. De Sponsor Club van vvSellingen heeft als doelstelling de vereniging financieel te ondersteunen en om alle teams te voorzien van kleding. Een evenzo belangrijke doelstelling is het bevorderen van de onderlinge zakelijke contacten van de leden van de Sponsor Club. Iedereen is welkom voor meer informatie zie onze flyer of anders neem contact op via sponsorclub@vvsellingen.nl

Flyer Sponsor Club