V.V. Sellingen
 


 

Nieuws


Terug naar overzicht

28-11-2021

Jaarvergadering

Datum: 29-11-2021

Beste leden,

Zoals iedereen weet is het helaas wederom niet mogelijk om onze jaarlijkse ledenvergadering te laten plaatsvinden in de sportkantine van v.v. Sellingen.
Middels deze mail wil het bestuur graag zijn/haar leden informeren met het jaarverslag. Deze kunt u vinden op de website van v.v. Sellingen (www.vvsellingen.nl). U gaat naar het tabje v.v.
Sellingen, vervolgens klikt u op jaarverslagen. Hier kunt u ook de maatregelen i.v.m. Covid-19 vinden. Voor degene die graag inzage wil in de financiële stukken dient zich hiervoor op te geven
door een mail te sturen naar penningmeester@vvsellingen.nl vóór 10 december 2021.
André Huiting heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid, het bestuur wil André bedanken voor zijn jarenlange inzet en bijdragen voor de vereniging. Het bestuur wil Björn de Roo
voordragen als nieuw bestuurslid. Bij geen tegenbericht van de leden zal Björn toetreden tot het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuurTerug naar overzicht