V.V. Sellingen
 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Sellingen, gevestigd te Dennenweg 2a, Sellingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <KVK NUMMER SPORTVERENIGING>, hierna te noemen: v.v. Sellingen 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vvsellingen.nl 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke   persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken   of u lid kan worden

 

en   

 

het   uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres   
·  Geboortedatum   
·  Telefoonnummer
·  E-mail   adres

 

Uitvoering   van de overeenkomst

Indien   u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid   wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail   adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

Uitvoering   van de overeenkomst

Gedurende   de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de   financiële administratie voor 7 jaar.

·  Boekhouder

·  Accountant

·  Belastingdienst

Versturen   berichten van derden, waaronder sponsoren.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Toestemming   

Zolang   als men aangemeld is.

·  Sponsoren   

·  Andere   verenigingen

Om   onze digitale dienstverlening te verbeteren

 

·  Cookies   (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

Toestemming

Iedere   keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als   mogelijk geanonimiseerd.

 

·  Websitebeheerder

·  Analytics   tools

Ter   benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of   bijzondere gebeurtenis.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres   

·  Telefoonnummer

·  E-mail   adres

Toestemming

Zolang   als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:      A. Busker
E-mail:                         abusker@hetnet.nl
Telefoonnummer:        0599 32 25 60

Download hier de privacyverklaring als PDF